Home » Review nghề

Review nghề

Review Nghề

REVIEW NGHỀ

Dấu câu trong Tiếng Nhật
Dấu câu trong Tiếng Nhật

Dấu câu trong Tiếng Nhật

Viết email luôn là nỗi lo sợ của các bạn sinh viên mới ra trường. Bởi lẽ chúng ta không chỉ gặp trở ngại về ngôn ngữ mà còn với những quy tắc dấu câu, cách thức trình bày văn bản sao cho đúng văn phong business. Bài viết này sẽ chia sẻ cho các bạn các loại dấu câu dùng trong tiếng Nhật và cách sử dụng chúng.

Kể chuyện nghề khách sạn ở Nhật (P3)
Kể chuyện nghề khách sạn ở Nhật (P3)

Nghề khách sạn ở Nhật (P3): Sự kì thị

Đây là phần cuối trong series chia sẻ gồm 3 phần của tác giả Phương Kỳ về những câu chuyện khác biệt văn hóa khi làm việc trong ngành khách sạn tại Nhật. Tác giả đã trải qua sự kì thị như thế nào?

Đi Làm Tại Nhật - VPJ