Home » Phát triển sự nghiệp

Phát triển sự nghiệp

Career

PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP

 Tìm việc làm sử dụng tiếng Anh tại Nhật
 Tìm việc làm sử dụng tiếng Anh tại Nhật

 Tìm việc làm sử dụng tiếng Anh tại Nhật

Bạn Thanh, sinh viên đại học Toyo có câu hỏi về việc tuyển dụng cho các bạn sinh viên quốc tế không giỏi tiếng Nhật như bên dưới. Em chào mọi người, Hiện tại số lượng các doanh nghiệp ở Nhật tuyển sinh viên tốt nghiệp (nói tiếng Anh) có N3 trở xuống là 3%. Em đang tham gia 1 internship research về 3% các doanh nghiệp này để hỗ trợ tìm việc cho các bạn sinh viên quốc tế không giỏi tiếng Nhật. Các anh chị đang làm việc ở Nhật và dùng tiếng Anh 50% trở lên trong...

Chương trình tư vấn tìm việc tại nhật 2022