Home » Mentoring Program

Mentoring Program

Chương trình tư vấn tìm việc tại nhật 2022

VPJ Mentoring Program

KIẾN THỨC, KĨ NĂNG XIN VIỆC TẠI NHẬT. 

Với sứ mệnh giúp đỡ sinh viên Việt Nam xây dựng sự nghiệp vững chắc tại Nhật, VPJ Mentoring Program 2022 mang một giao diện mới, tinh thần mới cùng sức mạnh từ đội ngũ mentor kinh nghiệm với 3 sản phẩm:

  • E-Learning – kiến thức thực tiễn 
  • Workshop – kinh nghiệm thực tế 
  • Mentoring 1-1 – hướng nghiệp thực tâm

Giới thiệu về E-learning