Home » Chia sẻ tài liệu

Chia sẻ tài liệu

CHIA SẺ TÀI LIỆU

Kinh nghiệm xin visa đi Mỹ từ Nhật của sinh viên Việt 9X (2018-2019)

Kinh nghiệm xin visa đi Mỹ từ Nhật của sinh viên Việt 9X (2018-2019)

Nhân lúc rảnh rỗi và cũng tiện có vài người hỏi kinh nghiệm tự xin visa đi Mỹ từ Nhật (không qua dịch vụ), mình chia sẻ ít kinh nghiệm nếu bạn nào cần dùng nha.
FOR SOMEONE WHO IS IN NEED
Share United States visa application DS-160 experience for Vietnamese civil/ student submitting in Tokyo, Japan- December 2018.