Thẻ: #kinh nghiem chuyen viec #chia se #ke toan

Bài viết
Chia sẻ kinh nghiệm chuyển việc tại Nhật (P3)

 Chia sẻ kinh nghiệm chuyển việc tại Nhật (P3)

Đây là lần đầu mình chuyển việc chính thức, kinh nghiệm cũng chỉ trong vòng 2 tháng với số lượng công ty phỏng vấn ít. Có lẽ sẽ không đủ nhiều để các bạn tham khảo nhưng mình chia sẻ với hi vọng các bạn sẽ thấy rằng một đứa kinh nghiệm yếu như mình cũng có thể chuyển được việc trong thời Covid này. Hãy tự tin lên nha.

Bài viết
Chia sẻ kinh nghiệm chuyển việc tại Nhật (P2)

Chia sẻ kinh nghiệm chuyển việc tại Nhật (P2)

Đây là lần đầu mình chuyển việc chính thức, kinh nghiệm cũng chỉ trong vòng 2 tháng với số lượng công ty phỏng vấn ít. Có lẽ sẽ không đủ nhiều để các bạn tham khảo nhưng mình chia sẻ với hi vọng các bạn sẽ thấy rằng một đứa kinh nghiệm yếu như mình cũng có thể chuyển được việc trong thời Covid này. Hãy tự tin lên nha.

Bài viết
Chia sẻ kinh nghiệm chuyển việc tại Nhật (P1)

Chia sẻ kinh nghiệm chuyển việc tại Nhật (P1)

Đây là lần đầu mình chuyển việc chính thức, kinh nghiệm cũng chỉ trong vòng 2 tháng với số lượng công ty phỏng vấn ít. Có lẽ sẽ không đủ nhiều để các bạn tham khảo nhưng mình chia sẻ với hi vọng các bạn sẽ thấy rằng một đứa kinh nghiệm yếu như mình cũng có thể chuyển được việc trong thời Covid này. Hãy tự tin lên nha.