Thẻ: chứng chỉ

Bài viết
Kinh nghiệm thi IT Passport

Kinh nghiệm thi IT Passport

Là một người xuất thân từ khoa Công nghệ thông tin Đại học Bách Khoa, trong khi các bạn đã và đang thi AP, AWS, v.v. thì mình mới chỉ lấy được IT Passport (IP). Bạn có thể xem đây là bài chia sẻ của một bạn xuất thân bunkei - khối xã hội. Hy vọng sẽ giúp được cho những bạn cần tìm hiểu. 

Bài viết
Chứng chỉ phiên dịch y tế

Review Kỳ thi lấy chứng chỉ phiên dịch y tế 医療通訳技能検定試験 (Phần 1)

Một người xuất thân ngành xã hội như mình đã học thi lấy chứng chỉ phiên dịch y tế như thế nào? Mình xin chia sẻ kinh nghiệm đi thi của bản thân & cấu trúc đề thi, hy vọng các bạn đang quan tâm tới việc học thêm chứng chỉ cũng như các bạn quan tâm tới tiếng Nhật trong ngành y tế sẽ có thêm một chút thông tin tham khảo.