Thẻ: văn hóa công ty Nhật

Bài viết
Con dấu công ty

Con dấu công ty

Văn hóa con dấu là một đặc trưng không chỉ của các công ty mà còn là của cả xã hội Nhật Bản. Sau đây là trải nghiệm của mình trong việc ký tên + đóng dấu khi làm việc tại công ty Nhật.