Thẻ: phiên dịch y tế

Bài viết
Chứng chỉ phiên dịch y tế

Review Kỳ thi lấy chứng chỉ phiên dịch y tế 医療通訳技能検定試験 (Phần 1)

Một người xuất thân ngành xã hội như mình đã học thi lấy chứng chỉ phiên dịch y tế như thế nào? Mình xin chia sẻ kinh nghiệm đi thi của bản thân & cấu trúc đề thi, hy vọng các bạn đang quan tâm tới việc học thêm chứng chỉ cũng như các bạn quan tâm tới tiếng Nhật trong ngành y tế sẽ có thêm một chút thông tin tham khảo.