Thẻ: quyết định sự nghiệp

Bài viết
Chúng ta lựa chọn nghề nghiệp như thế nào?

Chúng ta lựa chọn nghề nghiệp như thế nào?

Bạn sẽ làm gì để sinh sống, hay là hi vọng mình sẽ được làm gì để công việc trở thành một phần của bản thân mình. Lựa chọn công việc sẽ quyết định chúng ta sống ở đâu và giao du với ai. Vậy thì con người quyết định sự nghiệp của mình như thế nào?