Thẻ: người nước ngoài

Bài viết
Mình đã làm gì trong một nhà xuất bản?

Mình đã làm gì trong một nhà xuất bản?

Bạn có từng muốn thử sức ở lĩnh vực mà mới nghe thì thấy “chỉ có người bản xứ làm được” không? Thực ra có khá nhiều công việc trong nhà xuất bản mà người nước ngoài có thể tận dụng lợi thế “toàn cầu hóa” để hoàn thành tốt công việc