Thẻ: kỹ năng giao tiếp

Bài viết
Rèn luyện năng lực ngôn ngữ (P1)

Rèn luyện năng lực ngôn ngữ (P1)

Ngôn ngữ rất quan trọng trong đời sống của chúng ta. Có được khả năng ngôn ngữ không chỉ giúp chúng ta giao tiếp, truyền đạt nội dung tốt mà đây còn là công cụ để hiểu chính mình. Bài này mình xin chia sẻ một vài cách luyện tập mình thấy khá hữu ích cho việc phát triển khả năng ngôn ngữ nói chung, và cũng có thể áp dụng cho việc học tiếng Nhật nói riêng.