Thẻ: IT passport

Bài viết
Kinh nghiệm thi IT Passport

Kinh nghiệm thi IT Passport

Là một người xuất thân từ khoa Công nghệ thông tin Đại học Bách Khoa, trong khi các bạn đã và đang thi AP, AWS, v.v. thì mình mới chỉ lấy được IT Passport (IP). Bạn có thể xem đây là bài chia sẻ của một bạn xuất thân bunkei - khối xã hội. Hy vọng sẽ giúp được cho những bạn cần tìm hiểu.