Thẻ: hoà giải

Bài viết
Làm thế nào để dung hoà được mối quan hệ với đồng nghiệp

Làm thế nào để dung hòa mối quan hệ với đồng nghiệp?

“Làm thế nào để dung hoà mối quan hệ với đồng nghiệp?” là câu hỏi được nhiều bạn gửi về nhất cho buổi 研修 (đào tạo) dành cho các bạn sắp/mới đi làm mà bên mình tổ chức. Đi làm mà gặp được đồng nghiệp hợp gu thì không còn gì bằng. Nhưng nếu có duyên gặp đồng nghiệp không-hợp-gu thì âu cũng là một cơ hội để chúng ta học được nhiều kỹ năng khác.