Thẻ: dấu câu

Bài viết
Dấu câu trong Tiếng Nhật

Dấu câu trong Tiếng Nhật

Viết email luôn là nỗi lo sợ của các bạn sinh viên mới ra trường. Bởi lẽ chúng ta không chỉ gặp trở ngại về ngôn ngữ mà còn với những quy tắc dấu câu, cách thức trình bày văn bản sao cho đúng văn phong business. Bài viết này sẽ chia sẻ cho các bạn các loại dấu câu dùng trong tiếng Nhật và cách sử dụng chúng.