PayPay Corporation

– Số năm đi làm: 8 năm
– Kinh nghiệm công tác: IT
– Học vấn: Đại học Công Nghệ, Đại học Quốc Gia Hà Nội, ngành Khoa học máy tình và công nghệ thông tin

Thông điệp :

Be humble, Be kind, Be professional

Mọi đóng góp, trao đổi, ý kiến xây dựng về bài viết này xin được gửi về địa chỉ email: dilamtainhat.vpj@gmail.com.

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công khai