Cisco Systems G.K.

– Số năm đi làm : 5 năm
– Kinh nghiệm công tác: Sản xuất, chế biến, Thông tin, truyền thông, IT
– Học vấn: Shizuoka University – System Engineering,
Shizuoka University – Graduate School of Integrated Science and Technology – Master of Engineering

Thông điệp :

Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts

Mọi đóng góp, trao đổi, ý kiến xây dựng về bài viết này xin được gửi về địa chỉ email: dilamtainhat.vpj@gmail.com.

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công khai