BayCurrent Consulting Inc.

– Số năm đi làm: 8 năm
– Kinh nghiệm công tác: Thông tin, truyền thông, IT
– Học vấn: Đại học quốc lập Toyama, Khoa công nghệ thông tin

Thông điệp :

Lập kế hoạch và có sự chuẩn bị kỹ càng sẽ giúp bạn có nhiều cơ hội tốt hơn

Mọi đóng góp, trao đổi, ý kiến xây dựng về bài viết này xin được gửi về địa chỉ email: dilamtainhat.vpj@gmail.com.

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công khai