Thẻ: từ vựng

Bài viết
LÀ NGƯỜI XÃ HỘI 社会人 LÀ PHẢI CÓ KHÍ CHẤT

LÀ NGƯỜI XÃ HỘI 社会人 LÀ PHẢI CÓ “KHÍ” CHẤT

Chữ 気 âm Hán là KI, trong tiếng Việt thường dùng với ý nghĩa như không khí, chất khí, chí khí, khí hậu… Chữ Ki khi được ghép sẽ có khá nhiều nghĩa cũng như cách sử dụng khác nhau. Bạn hãy thuần thục những từ sau để dùng tiếng Nhật tự nhiên hơn và cũng là để nhắc nhở bản thân mỗi ngày khi làm người xã hội (社会人) nhé