Thẻ: LINE news

Bài viết
Nói gì với người Nhật đây?

Nói gì với người Nhật đây?

Làm việc cùng với những người Nhật, không ít thì nhiều chắc mọi người cũng từng gặp cảnh muốn bắt chuyện mà không biết nói gì cho đỡ nhạt. Nhiều khi muốn tìm chủ đề để nói qua 5 - 10 phút giải lao lắm mà không biết chém gì. Sao chém gió với đồng hương dễ vậy mà nhỉ.